14/09/2022 14:45

Hội NCT Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam kí kết chương trình hợp tác

Ngày 9/9, tại TP Hà Nội đã diễn ra Lễ kí kết Chương trình phối hợp giữa Hội NCT Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2022-2025. Tham dự Lễ kí kết có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, các đơn vị thuộc hai đơn vị.

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Nước ta chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Hiện nay nước ta có khoảng 12 triệu NCT, chiếm gần 12% dân số, gần một nửa trong số này vẫn trực tiếp lao động sản xuất và làm kinh tế. Dự báo đến năm 2030, cứ 6 người dân thì có hơn 1 NCT và đến năm 2036 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Già hóa dân số vừa là thành tựu nhưng cũng là thách thức lớn ở nước ta đặc biệt về công tác an sinh, bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã, đang và ngày càng quan tâm, chăm lo đến NCT, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Luật NCT quy định NCT được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và các địa phương để thực hiện ngày càng tốt hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

 

 Quang cảnh buổi lễ


Với chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, Hội NCT luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác Hội NCT; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đoàn thể, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng trọng tâm, thiết thực, hiệu quả; hướng hoạt động về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NCT. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác NCT; tranh thủ sự ủng hộ vật chất, tinh thần của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân trong và ngoài nước tham gia bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Hiện nay, Hội NCT Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan thường trực “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” và Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Ngoài ra, các hoạt động và phong trào như trợ giúp NCT hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà tạm cho NCT nghèo, Áo ấm tặng NCT nghèo, Mắt sáng cho NCT, NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới… đã kết nối, cổ vũ, động viên và tạo điều kiện cho NCT trên cả nước tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, góp phần ổn định chính trị, xã hội cơ sở, là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo.

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tại lễ kí kết

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Với vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã và đang góp phần rất quan trọng, là cầu nối tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị với Nhân dân các nước; huy động sự ủng hộ, đoàn kết và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam. Liên hiệp còn là cơ quan Thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và là đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kí kết chương trình phối hợp công tác, Hội NCT Việt Nam mong muốn và đề nghị 2 đơn vị đầu mối của hai Cơ quan tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động; đồng thời triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động, góp phần thực hiện tốt chủ trương tăng cường đối ngoại Nhân dân của Đảng và Nhà nước ta và hiệu quả thực chất của Chương trình kí kết. Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị chủ trì, tích cực vận động, thông tin kêu gọi, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài triển khai các hoạt động hỗ trợ đối tượng NCT, công tác NCT, lồng ghép với thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Chính phủ; huy động nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm hỗ trợ Hội NCT Việt Nam triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam, tăng cường sự tham gia và phát huy vai trò của Hội NCT và NCT trong công tác đối ngoại Nhân dân, qua đó nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của NCT và Hội NCT Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự Lễ kí kết


Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng và vinh dự được Hội NCT Việt Nam quan tâm, tin tưởng, dành tình cảm và cơ hội hợp tác, khẳng định: NCT có nhiều tiềm năng về kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, có vai trò rất to lớn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức Hội là ngôi nhà chung tập hợp, quy tụ hội viên, chăm sóc, phát huy vai trò nguồn lực NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình phối hợp tạo điều kiện để Liên hiệp học tập các kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ “cây cao bóng cả”. Liên hiệp sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước nước ngoài, cùng Hội NCT Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Đề nghị các đơn vị tham mưu chủ động khai thác thế mạnh của mỗi bên để triển khai; cụ thể hóa nội dung phối hợp bằng các hoạt động thiết thực để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cho 2 đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao tặng Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cuốn sách “Gia đình, bạn bè, đất nước” của cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành.

Thanh Hà - Lê Thành