Giới thiệu chung

Giới thiệu

 


 “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nước nhà”
(HỒ CHÍ MINH).

 

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
TẶNG

 

HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

 

CHO CÁC THẾ HỆ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆTNAM

 

Đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân tộc

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
Nguyễn Minh Triết
(Quyết định số 760/QĐ-CTN, 
ngày 2/6/2010) 


 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẶNG

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
Hạng Nhất

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆTNAM

 

Đã có thành tích xuất sắc, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
Trương Tấn Sang
(Quyết định số 47/QĐ-CTN, 
ngày 9/1/2015). 

 


Bác Hồ với NCT Thủ đô
(Ảnh tư liệu/ Bqllang.gov.vn)

“Tuổi cao chí càng cao, Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 
(Nội dung Bức trướng của BCH TW Đảng tặng Hội NCT Việt Nam Đại hội II)
“Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
(Khoản 3, Điều 37, Hiến pháp năm 2013)
“Sống khoẻ, sống vui, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội” 
(Điều lệ Hội NCT ViệtNam khoá IV).

 

 

VIỆC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh kí Quyết định thành lập Hội NCT Việt Nam. 
Sau đó, Ban Vận động đã triệu tập đại biểu NCT cả nước tiến hành Đại hội thành lập Hội 
NCT Việt Nam, vào các ngày 9-10/5/1995

 


Phiên họp của Ban Vận động thành lập Hội NCT Việt Nam
ngày 10 tháng 12 năm 1993, tại Hà Nội.

         Từ giữa thế kỉ 20 đến nay, thế giới có sự tiến bộ vượt bậc về tuổi thọ. Tuổi thọ bình quân từ năm 1950 đến năm 2002 đã tăng 20 năm lên 66 tuổi, đến năm 2050 có thể tăng 10 năm tuổi. Thành tựu này đồng nghĩa với việc dân số thế giới có tuổi thọ trên 60 sẽ tăng nhanh; tỷ lệ NCT sẽ tăng từ 10% năm 1998 lên 15% năm 2025.

         Đáp lại các cơ hội và thách thức của hiện tượng già hóa dân số thế kỉ 21, xúc tiến phát triển một xã hội cho mọi lứa tuổi, tháng 10 năm 1982, lần đầu tiên Liên hợp quốc tổ chức Đại hội thế giới về NCT. Đại hội thông qua Chương trình hành động quốc tế dài hạn về NCT; phát động Năm Quốc tế NCT.

         Năm 1991, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết “Những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với NCT” làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động về NCT quốc tế và từng quốc gia; lấy ngày 01 tháng 10 hàng năm là ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 1991.

         Thực hiện Nghị quyết của Liên hợp quốc về NCT, NCT cả nước có nguyện vọng được hoạt động trong một tổ chức thống nhất, đặc thù để tiếp tục đóng góp tài lực, kinh nghiệm vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

         Nhận thấy yêu cầu trên, theo sáng kiến của một số lão thành cách mạng, Viện Lão khoa Việt Nam, đồng thời được sự chỉ đạo của Ban Dân vận TW, Ban Vận động thành lập Hội NCT Việt Nam được hình thành gồm 15 vị: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch danh dự UBTW MTTQ Việt Nam làm Trưởng ban. Đầu tháng 3/1994, Ban Vận động trình Chính phủ Hồ sơ xin thành lập Hội NCT ViệtNam.

         Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh kí Quyết định thành lập Hội NCT ViệtNam. Sau đó, Ban Vận động đã triệu tập đại biểu NCT cả nước tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT ViệtNamvào các ngày 9-10/5/1995.

                                                                                        (Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội)