Văn bản của tổ chức khác

Văn bản số 314/HNCT-CS, ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Lợi dung danh nghĩa Hội NCT, BĐD Hội NCT để hưởng lợi bất chính
Văn bản số 314/HNCT-CS, ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Lợi dung danh nghĩa Hội NCT, BĐD Hội NCT để hưởng lợi bất chính
Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tại buổi làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam
Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tại buổi làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT về công tác NCT trên địa bàn tỉnh
Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT về công tác NCT trên địa bàn tỉnh