Văn bản của TW Hội NCT

Kế hoạch triển khai các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022
Kế hoạch triển khai các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022
Văn bản số 221/BTV-HNCT, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam
Văn bản số 221/BTV-HNCT, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam
Văn bản số 219/BTV-HNCT, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc nhận tài liệu Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai
Văn bản số 219/BTV-HNCT, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc nhận tài liệu Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai
Văn bản số 25/QGPCTT-HNCT, ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022
Văn bản số 25/QGPCTT-HNCT, ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022
Văn bản số 202/HD-HNCT, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Cử đoàn tham gia Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2022
Văn bản số 202/HD-HNCT, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Cử đoàn tham gia Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2022
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021- 2026.
Văn bản số 164/CV-HNCT, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Văn bản số 164/CV-HNCT, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thông báo số 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
Thông báo số 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
Giấy mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội....
Giấy mời dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội....