Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam

Ngày 5/5/2015: Hội NCT Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước  'Tuổi cao-Gương sáng' lần thứ III, Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngày 5/5/2015: Hội NCT Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 'Tuổi cao-Gương sáng' lần thứ III, Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Vũ Oanh, nguyên UVBCT, nguyên Trưởng Ban Dân vận TW, nguyên Chủ tịch Hội NCTVN; Phạm Thế Duyệt, nguyên UVTV - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; PTT Chính phủ Vũ Đức Đam, kiêm Chủ tịch UBQG về NCTVN; Nguyễn Khánh, nguyên PTT Chính phủ.
Diễn văn của Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Cù Thị Hậu tại Đại hội thi đua yêu nước 'Tuổi cao-Gương sáng' lần thứ III, Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam Và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Diễn văn của Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Cù Thị Hậu tại Đại hội thi đua yêu nước 'Tuổi cao-Gương sáng' lần thứ III, Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam Và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Sáng 5/5/2015, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Cù Thị Hậu đã đọc Diễn văn. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn.
Hội Người cao tuổi Việt Nam - Tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam *
Hội Người cao tuổi Việt Nam - Tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam *
Vừa qua GS TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, đã có bài viết về Hội NCT Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu lại bài viết quan trọng này.
Nội dung phát động thi đua tại Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lần thứ III
Nội dung phát động thi đua tại Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lần thứ III
Chiều 5/5/2015, TS. Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” giai đoạn 2015-2020, tại Đại hội. Dưới đây là nội dung phát động:
Các tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Trung ương Hội tại Đại hội Thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” lần thứ III
Các tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Trung ương Hội tại Đại hội Thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” lần thứ III
Ngày 5/5/2015, Tại Đại hội Thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” lần thứ III, Trung ương Hội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” 5 năm (2010-2015).
Danh sách các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tiên tiến có Báo cáo tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” lần thứ III.
Danh sách các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tiên tiến có Báo cáo tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” lần thứ III.
Ngày 5/5/2015, tại Đại hội Thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng lần thứ III". Ảnh bên: Quang cảnh Đại hội;Chủ tịch Hội NCT đọc Diễn văn Khai mạc
Một số hình ảnh về Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lần thứ III, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và  Lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Một số hình ảnh về Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lần thứ III, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và Lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngày 5/5/2015, Hội NCT Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” lần thứ III, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và Lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Việc vận động thành lập Hội NCT Việt Nam
Việc vận động thành lập Hội NCT Việt Nam
Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh kí Quyết định thành lập Hội NCT Việt Nam. Sau đó, Ban Vận động đã triệu tập đại biểu NCT cả nước tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT Việt Nam vào các ngày 9-10/5/1995.
Đại hội I - Thành lập Hội NCT Việt Nam
Đại hội I - Thành lập Hội NCT Việt Nam
Đại hội I Hội NCT Việt Nam được tiến hành từ ngày 09-10/5/1995 tại Thủ đô Hà Nội gồm 215 đại biểu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Oanh, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng TW; Nguyễn Khánh, UV TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quang Đạo, UV TW Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam dự, phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Hội NCT Thành phố Hồ Chí Minh - 20 năm xây dựng và phát triển
Hội NCT Thành phố Hồ Chí Minh - 20 năm xây dựng và phát triển
Chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng" lần thứ III, Trang TTĐT-TH Hội NCT Việt Nam trân trọng đăng lại tin này của Văn phòng TW Hội
Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam : Việc vận động thành lập Hội
Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam : Việc vận động thành lập Hội
Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh kí Quyết định thành lập Hội NCT Việt Nam. Sau đó, Ban Vận động đã triệu tập đại biểu NCT cả nước tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT Việt Nam vào các ngày 9-10/5/1995.
Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam: Đại hội I - Thành lập Hội
Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam: Đại hội I - Thành lập Hội
Đại hội I Hội NCT Việt Nam được tiến hành từ ngày 09-10/5/1995 tại Thủ đô Hà Nội gồm 215 đại biểu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Oanh, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng TW; Nguyễn Khánh, UV TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quang Đạo, UV TW Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam dự, phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Hội NCT tỉnh Bình Dương: 20 năm xây dựng và phát triển
Hội NCT tỉnh Bình Dương: 20 năm xây dựng và phát triển
Ngày 12/1/1999, UBND tỉnh ra Quyết định số 02/1999/QĐ-CT thành lập BĐD Hội NCT tỉnh. Đến tháng 5/1999 UBND cấp huyện đã ra quyết định thành lập BĐD Hội NCT cấp huyện.
Kỉ niệm 20 năm thành lập Hội NCT Việt Nam: Hội NCT tỉnh Bình Phước nâng cao vị thế trong hệ thống chính trị và xã hội
Kỉ niệm 20 năm thành lập Hội NCT Việt Nam: Hội NCT tỉnh Bình Phước nâng cao vị thế trong hệ thống chính trị và xã hội
Tổ chức bộ máy của các cấp Hội NCT trong tỉnh Bình Phước đã từng bước cũng cố, kiện toàn nâng cao vị thế trong hệ thống chính trị và xã hội; phát huy được sức mạnh tiềm năng của NCT trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đáp ứng nguyện vọng của NCT. Đặc biệt là, Hội NCT tỉnh đã có tổ chức hoàn chỉnh theo mô hình 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở.
Hội NCT tỉnh Ninh Bình: 20 năm xây dựng và phát triển
Hội NCT tỉnh Ninh Bình: 20 năm xây dựng và phát triển
Ninh Bình là một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ, tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh năm 1992,với số dân gần 900.000 người, tổng số NCT là 112.841, sinh sống ở 1438 thôn, xóm thuộc 145 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố, thị xã.