Một số hình ảnh Đại hội VI Hội NCT Việt Nam

Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra TW Hội khóa VI
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra TW Hội khóa VI
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI tặng hoa Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa V
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI tặng hoa Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam khóa V
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI phát biểu bế mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI phát biểu bế mạc Đại hội
Quang cảnh Đại hội tại điểm cầu TP Hà Nội
Quang cảnh Đại hội tại điểm cầu TP Hà Nội