Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn phương pháp nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại khu vực Tây Nam Bộ
Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn phương pháp nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại khu vực Tây Nam Bộ
Hội nghị tập huấn chia sẻ thông tin về tình hình già hóa dân số, bối cảnh cơ hội và những thách thức đối với Việt Nam...
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Theo Báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, năm 2021 là năm đầu triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN” giai đoạn đến năm 2025 ...
Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn Phương pháp nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Yên Bái
Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn Phương pháp nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại tỉnh Yên Bái
Trong 2 ngày 8 và 9/11, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)...
Hội NCT Việt Nam chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Hội NCT Việt Nam chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Mục đích tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ Hội NCT các cấp và Ban Chủ nhiệm các CLB LTHTGN của tỉnh về phương pháp thành lập, quản lí và điều hành CLB...
Tỉnh Hòa Bình: Tập huấn Ban đầu về thành lập, quản lý và vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Tỉnh Hòa Bình: Tập huấn Ban đầu về thành lập, quản lý và vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Dự lớp tập huấn có hơn 80 đại biểu là cán bộ Hội NCT các cấp và thành viên Ban Chủ nhiệm của 10 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau mới được thành lập
Tỉnh Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025
Tỉnh Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025
Theo Báo cáo tổng kết giai đoạn 2017-2020, đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu đã thành lập được 28 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 1.467 thành viên...
Tỉnh Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Tỉnh Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình...
Hội nghị Ban Điều hành Đề án Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025
Hội nghị Ban Điều hành Đề án Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025
Ban Điều hành Đề án được thành lập theo Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có các nhiệm vụ ...
Tỉnh Bắc Ninh: Từng bước xây dựng và phát triển CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Tỉnh Bắc Ninh: Từng bước xây dựng và phát triển CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Vượt qua mọi khó khăn, năm 2020 NCT Bắc Ninh đã nỗ lực làm tốt công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội, tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 16 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) tại 8 huyện, thành phố, thị xã...
Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổng kết thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg và triển khai Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổng kết thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg và triển khai Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 58/63 tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện Đề án, gần 3.500 CLBLTHTGN được thành lập tại 61 tỉnh/thành phố với hơn 170.000 thành viên ...