23/03/2024 18:05

Văn bản số 68/CV-HNCT ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024

Ngày 21/3/2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 68/CV-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc TW Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 (gửi kèm Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội