Một số hình ảnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ hai (khóa VI) nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: Lê Thành)
Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: Lê Thành)
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: Lê Thành)
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: Lê Thành)
Thường trực Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành mới ra mắt (ảnh: Lê Thành)
Thường trực Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành mới ra mắt (ảnh: Lê Thành)
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình trao Cờ thi đua dẫn đầu toàn quốc năm 2022 cho cán bộ,hội viên BĐD/ Hội NCT các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Tiền Giang (ảnh: Lê Thành)
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình trao Cờ thi đua dẫn đầu toàn quốc năm 2022 cho cán bộ,hội viên BĐD/ Hội NCT các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Tiền Giang (ảnh: Lê Thành)
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình trao Cờ thi đua dẫn đầu cụm, khối của Trung ương Hội năm 2022  (ảnh: Lê Thành)
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình trao Cờ thi đua dẫn đầu cụm, khối của Trung ương Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng  tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”  và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng  tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”  và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng  tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”  và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”  và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”  và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”  và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)
Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ tặng Bằng khen toàn diện, Bằng khen chuyên đề của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và công tác Hội năm 2022 (ảnh: Lê Thành)