23/03/2024 18:01

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 17/01/2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người caotuổi Việt Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-HNCT về việc thành lập Ban chỉ đạotổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.