15/03/2024 08:11

Văn bản số 56/CV-HNCT ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

Ngày 14/3/2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 56/CV-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 (gửi kèm Kế họach số 438/KH—ĐCT ngày 30/1/2024 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Xem và tải nội dung kế hoạch tại đây.