07/12/2017 10:47

DANH BẠ, THƯ ĐIỆN TỬ

DANH BẠ, THƯ ĐIỆN TỬ

CÁC BAN, VĂN PHÒNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NCT VIỆT NAM

 

BAN, VĂN PHÒNG

 

 

ĐIỆN THOẠI

 

EMAIL

 

 

VĂN PHÒNG TW HỘI

 

 

0243.7344.775

Fax: 02437342801

 

trunguong.hnct@gmail.com

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

 

 

0243.7341855

 

 

anhdao.tckt@gmail.com

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

 

 

0243.7339461

 

 

Thuhien3326@gmail.com

 

 

VĂN THƯ

 

 

0243.7342801

 

lakimthuy80@gmail.com

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP HỘI NCT VIỆT NAM

 

0243.7349974

 

 

trangthongtindientuhnct@gmail.com

 

 

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

 

0243.7340856

 

nghiemhainambtckt@gmail.com

 

 

BAN CHĂM SÓC NCT

 

 

0243.7334575

 

 

nguyendinhhoa54@yahoo.com.vn

 

 

BAN PHÁT HUY VAI TRÒ NCT

 

 

0243.7340854

 

 

chieuxuan85@gmail.com

 

 

BAN ĐỐI NGOẠI

 

 

043.7340853

 

 

doingoai.hnct@gmail.com