25/04/2023 13:34

Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trong buổi làm việc Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Thông báo số 628-TB/TU Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trong buổi làm việc  Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

.

Xem và tải nội dung thông báo tại đây.

Nguồn: Tỉnh ủy Khánh Hòa