28/08/2017 07:51

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Toạ đàm phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở tại tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi tọa đàm “Phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở” với Ban Công tác NCT, Hội NCT tỉnh, các huyện, thành phố tỉnh Bình Đình

 

Ngày 24/8, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung ương Hội NCT  Việt Nam phối hợp với Ban Công tác NCT và  Hội NCT tỉnh Bình Định tổ chức tọa đàm phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở tại tỉnh Bình Định. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội NCT ViệtNamchủ trì. Tham gia tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và cán bộ Hội NCT các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Định.

Bình Định là tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung với dân số 1.524.623 người; trong đó có 185.141 NCT, chiếm 12,14% dân số. Có 159 Hội NCT cơ sở (100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tổ chức Hội), với 1.200 tổ hội, chi hội, có 162.024 hội viên đạt tỷ lệ 87,5% so với tổng số NCT trong toàn tỉnh.

 

Đoàn Công tác Trung ương Hội tham dự toạ đàm tại phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn

 

Theo báo cáo trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng quỹ, ra quyết định về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT, quyết định ủy quyền UBND cấp huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 62/159 xã phường, thị trấn thuộc tỉnh xây dựng được Quỹ Chăm sóc NCT. Tuy nhiên qua thảo luận cho thấy Quỹ theo quy định tại Điều 7 Luật NCT và tổ chức hoạt động được điều chỉnh bởi Nghị định 30/2012 của Chính phủ trong tỉnh còn thấp. Các đại biểu dự tọa đàm đã nêu lên thực trạng tình hình ở cấp cơ sở, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để phát triển quỹ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu việc xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Đề nghị Ban Công tác NCT, Hội NCT tỉnh Bình Định thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc xây dựng và phát triển quỹ, rà soát các văn bản chỉ đạo đã có để hoàn chỉnh, bổ sung cơ sở pháp lý chỉ đạo trong toàn tỉnh, giúp đỡ địa phương trong quá trình chuẩn bị xây dựng quỹ, làm tốt công tác quản lý sử dụng quỹ….

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình tham dự chủ trì buổi tọa đàm bàn giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. Đồng chí đã tiếp thu và giải đáp nhiều ý kiến của các đại biểu; đề nghị cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và phát triển quỹ trong thời gian tới.