24/12/2018 09:15

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Trưởng BĐD Hội NCT 63 tỉnh/thành phố; lãnh đạo Quỹ Chăm sóc NCT và các ban, Văn phòng Trung ương Hội tham dự Hội nghị.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền và Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị


Theo báo cáo của các địa phương, đến nay có 62/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở 9.453 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 84% so với tổng số xã, phường, thị trấn cả nước. Quỹ thành lập theo Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ “Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh NCT” và Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về “Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện” là 2.143 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 23% tổng xã, phường, thị trấn có Quỹ. Quỹ thành lập theo Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ “Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện” và Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ “Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện” là 5.344 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 56% tổng số xã, phường, thị trấn có Quỹ. Quỹ thành lập theo Đề án 113 ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội là 1.966 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 21% tổng số xã có Quỹ. Có 21 tỉnh/thành phố đạt tỷ lệ 100% số xã, phường, thị trấn có quỹ; 14 tỉnh/thành phố đạt tỷ lệ từ 90 - 99%  số cơ sở có Quỹ; 8 tỉnh/ thành phố đạt tỷ lệ từ 80 – 89%; 4 tỉnh/thành phố đạt tỷ lệ từ 70 -79% số cơ sở có Quỹ; 14 tỉnh/thành phố tỷ lệ dưới 70% số cơ sở có Quỹ.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả đã đạt được trong xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở; phân tích những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện Quỹ theo Nghị định 30/2012/NĐ-CP như: Một số nơi cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về bản chất Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở, cho đây là quỹ của Hội NCT nên thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc thấy khó thì buông xuôi; do vậy, vẫn còn 1.785 xã, phường, thị trấn chưa có Quỹ và 2.143 xã, phường, thị trấn chỉ có Quỹ Chăm sóc NCT do Hội NCT tổ chức và quản lý. Nhiều nơi có tư tưởng buông xuôi, thiếu quyết tâm vận động để đủ điều kiện về tài chính, tài sản xin thành lập Quỹ, trông chờ ngân sách cấp để xây dựng Quỹ; còn cứng nhắc, nhầm lẫn trong việc hình thành cơ cấu Ban vận động Quỹ, Ban quản lý Quỹ, lúng túng việc áp dụng cơ chế tiền gửi tại Kho bạc hay Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó cũng có những yếu tố khách quan như: Đây là quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện có cơ chế thành lập, quản lý khá chặt chẽ, quy trình thành lập, điều kiện thành lập chưa thật sự phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, năng lực của cán bộ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Nhà nước chỉ quy định có một loại quỹ bắt buộc huy động là Quỹ phòng chống thiên tai, còn lại là vận động trên tinh thần tự nguyện, ở cơ sở đang diễn ra vận động xây dựng nhiều loại quỹ, nên công tác vận động xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT gặp không ít khó khăn.

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình báo cáo kết quả xây dựng,

phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò ở cơ sở


Để tiếp tục duy trì, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở thời gian tới, đại biểu kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ theo hướng có quy định cụ thể, phù hợp với thực tế đối với Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở theo quy định của Luật NCT; đơn giản hơn về thủ tục thành lập; giảm về mức tài chính, tài sản ban đầu… Cho phép tồn tại mô hình Quỹ Chăm sóc NCT theo Nghị định số 30/2002, đồng thời sửa đổi bổ sung để phù hợp với Luật NCT và các quy định của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, đó là: Tên gọi thêm cụm từ “Phát huy vai trò NCT”; quản lý quỹ từ Hội NCT sang UBND; thay Hội đồng Bảo trợ Quỹ thành Hội đồng Quản lý quỹ; thay kế toán, thủ quỹ từ người của Hội NCT sang người của Ban Tài chính UBND. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2013/TT- BNV; có nội dung hướng dẫn phù hợp với Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT theo quy định của Luật NCT và phải xác định đây là quỹ xã hội, cần đơn giản hơn về điều kiện sáng lập viên, thành viên hội đồng quản lý quỹ. Đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn về cơ chế quản lý và sử dụng tài chính theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của Luật NCT.

 

Đại biểu phát chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc NCT

 ở địa phương, cơ sở

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao ý kiến phát biểu các đại biểu; đồng thời đề nghị Hội NCT các tỉnh, thành phố rà soát tham mưu bổ sung, hoàn thiện các văn bản của tỉnh chỉ đạo xây dựng quỹ phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quỹ; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và quản lý quỹ ở cơ sở. Đối với Hội NCT cấp xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ; tham mưu xây dựng các văn bản theo qui định của pháp luật về quỹ để UBND cấp xã xem xét ban hành. Đối với xã chưa có quỹ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để UBND trình xin thành lập và phê duyệt Điều lệ, công nhận Hội đồng quản lý quỹ; xây dựng quy chế quản lý sử dụng quỹ, kế hoạch hoạt động từ 2019 - 2021 và từng năm; cử người tham gia vào cơ cấu tổ chức, quản lý quỹ; theo dõi, đánh giá, báo cáo đề xuất với Hội cấp trên và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Trung ương Hội sẽ tiếp thu các kiến nghị, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật về Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT.