08/07/2019 10:21

Hội NCT tỉnh Bắc Giang: Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại quỹ

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết 2 năm triển khai Đề án số 01/ĐA-NCT ngày 10/4/2017 của Hội NCT tỉnh Bắc Giang về việc “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của chân quỹ, Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở”. Đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang

phát biểu kết luận hội nghị

 

Sáu tháng qua, toàn tỉnh Bắc Giang kết nạp mới gần 8,8 nghìn hội viên NCT, nâng tổng số hội viên lên hơn 263,5 nghìn người. Công tác chăm sóc NCT được quan tâm; phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 63 nghìn lượt hội viên; duy trì hiệu quả hoạt động các CLB văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần hội viên… Các phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" thu hút đông đảo hội viên, NCT tham gia.

Đến nay, nhờ tích cực vận động, tổng chân quỹ hội đạt hơn 87,4 tỷ đồng. Bình quân 332 nghìn đồng/hội viên, đạt 83% so với mục tiêu Đề án. Bình quân vận động Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT năm 2018 là 16,8 triệu đồng/xã/năm, đạt 84% so với mục tiêu của Đề án.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu tích cực trao đổi, phân tích làm rõ một số hạn chế trong công tác Hội và triển khai Đề án số 01. Trên cơ sở đó, đồng chí Dương Văn Trọng đề nghị: Các cấp Hội tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2019 đạt hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình CLB. Tiếp tục phát triển CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời tuyên dương các điển hình tiên tiến. Để hoàn thành mục tiêu Đề án số 01 (đến năm 2021, chân quỹ bình quân đạt 400 nghìn  đồng/hội viên trở lên, Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT đạt từ 20 đến 25 triệu đồng/xã/năm trở lên), các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện duy trì và phát triển tốt các loại quỹ của NCT. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cách thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng các loại quỹ hội để cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng.