26/08/2019 14:27

Hội NCT Bình Phước: Tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở

Ngày 23/8, Hội NCT tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội NCT tỉnh chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ngành; Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội NCT các huyên, thị xã, thành phố; đại diện 11Chủ tịch Hội NCT các xã, phường, thị trấn.

 

Đồng chí Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội NCT tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng về tổ chức, hoạt động Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, những hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để củng cố và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT trong thời gian tới.

Đánh giá về tình hình thực hiện Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT hiện nay, đồng chí Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh  có 110/111 xã, phường, thị trấn đã xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, chiếm 99% so với tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ký quyết định thành lập Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch UBND xã làm chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Hội NCT là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên khác gồm: MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên. Có 97 cơ sở có giám đốc Quỹ do lãnh đạo UBND xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch) làm giám đốc Quỹ. Có 52/110 xã có Điều lệ Quỹ, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã ký phê duyệt; có 58/110 cơ sở chưa có Điều lệ Quỹ. Theo báo cáo của  Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố, 6 tháng đầu năm 2019 thu trên trên 2 tỷ đồng. Quỹ được thành lập với mục đích chính hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần đối với NCT qua các hoạt động thăm hỏi, động viên NCT khi ốm đau; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của NCT ở cơ sở. Quỹ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, chặt chẽ, có sự giám sát của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, của Hội NCT.

 

Đại biểu Phan Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng huyện Đồng Phú

phát biểu ý kiến

 

Tại hội thảo, đại biểu được nghe những chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến thực hiện một số mô hình, cách làm hay trong vận động phát triển hiệu quả Quỹ ở một số địa phương thời gian qua. Các đại biểu đánh giá cao vai trò, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết việc xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Đây là chương trình đã được Đại hội V Hội NCT Việt Nam đề ra không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn lâu dài đối với Hội trước yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động nguồn lực ngày một cao hơn. Qua thảo luận cho thấy nhiều nơi mức Quỹ còn thấp; việc tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ tại các địa phương rất đa dạng, mỗi nơi làm một kiểu, có nơi rất hiệu quả nhưng có nơi vẫn còn những khó khăn.

Đại biểu Phan Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng huyện Đồng Phú cho rằng: Cần có văn bản thống nhất về mức vận động chung đối với các hộ dân và các tổ chức từ UBND cấp tỉnh, huyện cho các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện, vận động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội NCT tỉnh hoan nghênh các ý kiến phát biểu tích cực, trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn của các cấp Hội cũng như sự thể hiện quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Quỹ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Công Sởi đề nghị các cấp Hội cần thống nhất cao hơn, đầy đủ hơn việc thành lập Quỹ có ý nghĩa rất quan trọng đó là thực hiện Quyết định số 113/QĐ-NCT, ngày 24/4/2014 của Ban thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc ban hành Đề án củng cố, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở giai đoạn 2014 -2020; đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các tầng lớp nhân dân về cơ sở pháp lý, ý nghĩa, lợi ích của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác Quỹ, rà soát bộ máy làm công tác quỹ hiện có, đối chiếu với quy định về tổ chức của văn bản Nhà nước ở giai đoạn thành lập quỹ, phải có sự chỉ đạo đồng bộ tư các cấp ủy, chính quyền trong công tác củng cố, quản lý và sử dụng Quỹ. Phát huy vai trò tham mưu của Hội NCT trong công việc xây dựng bộ máy làm công tác Quỹ.