05/04/2024 09:26

Gặp mặt báo chí về Hội thảo khoa học “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức buổi gặp mặt báo chí về Hội thảo khoa học “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.

TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Tạp chí Cộng sản; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và TP Hà Nội.


TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Nhận thức được xu hướng già hóa dân số là tất yếu, từ nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách, đặc biệt là hệ thống trợ giúp xã hội, nhằm ứng phó với xu hướng này.

Các chính sách nói chung, chính sách tài chính nói riêng đã thể hiện sự cam kết cao trong thực hiện các mục tiêu trợ giúp xã hội của Nhà nước, được thể chế hóa từ hình thức cao nhất là Hiến pháp, đến luật, nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan giúp NCT có quyền được hưởng mức sống tối thiểu và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hội thảo khoa học là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là diễn đàn trao đổi về vấn đề già hóa dân số nhanh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách phù hợp trong thời kì mới, đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lí phát triển xã hội bền vững.


Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi gặp mặt

Hội thảo bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của Đảng; kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lí quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.

Đề nghị Hội thảo cần bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cung cấp được các góc nhìn đa chiều, đề cập tới những vấn đề căn cốt liên quan tới cơ chế, chính sách phù hợp ở nước ta. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa cộng đồng xã hội.

Hội thảo “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức, vào ngày 10/4 tại TP Ninh Bình. Hội thảo có sự tham gia khoảng 250 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; đại biểu tỉnh Ninh Bình; đại diện một số tổ chức quốc tế; chuyên gia các cơ sở nghiên cứu; đại diện doanh nhân cao tuổi…


Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đến nay, Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận; nội dung chủ yếu tập trung nhận thức chung về bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam.

Thực trạng già hóa dân số Việt Nam hiện nay. Một số vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội đối với NCT và tổ chức Hội NCT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xu hướng, giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với già hóa dân số thời gian tới. Tư vấn chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam.

Xuân Hiền