20/09/2022 14:38

Quyết định phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030

Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030.
Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.