05/05/2023 13:39

Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam

Ngày 18/3/2023, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023. Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề  “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam” với cán bộ cốt cán và người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Người cao tuổi Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung chuyên đề “Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam” của đồng chí Trương Thị Mai.

Xem và tải nội dung chuyên đề tại đây.