21/03/2022 07:10

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW làm việc với TW Hội NCT Việt Nam

Chiều 18/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban và đại diện lãnh đạo Vụ Đoàn thể, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng, các Ban Trung ương Hội.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã báo cáo tóm tắt về tổ chức và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, định hướng một số nhiệm vụ thời gian tới. Nhấn mạnh những khó khăn trong công tác tổ chức, hoạt động Hội NCT, kiến nghị Ban Dân vận Trung ương quan tâm chỉ đạo, sớm đề xuất với Ban Bí thư chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 59/CT-TW ngày 27/9/1995 về chăm sóc NCT, ban hành chỉ thị mới về chăm sóc, phát huy vai trò NCT; ủng hộ Hội đề nghị Ban Bí thư cho thành lập Đảng đoàn; sớm tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức Hội trình Ban Bí thư cho phép thống nhất mô hình Hội thống nhất, tổng thể, liên thông trong cả nước, bảo đảm để Hội thông suốt, hiệu lực, hiệu quả như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT” để trình Ban Bí thư trong quý II.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

 

Thống nhất với báo cáo do Chủ tịch Hội Nguyễn Thanh Bình trình bày, nhiều ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội đi sâu phân tích một số khó khăn, vướng mắc của Hội hiện tại như: Về tổ chức, bộ máy cán bộ còn một số hạn chế, chưa thống nhất về mô hình tổ chức hoạt động, vẫn tồn tại 2 mô hình (tổ chức Hội và Ban Đại diện); công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác Hội ở một số địa phương còn hạn chế; ở cấp cơ sở, cán bộ chủ chốt cấp xã, cấp huyện còn kiêm nhiệm ở nhiều vị trí, độ tuổi còn trẻ nên việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện rất khó khăn; cơ quan Trung ương Hội chưa thành lập Đảng đoàn nên việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Hội chưa được chặt chẽ, hiệu quả. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm bảo đảm cho tổ chức hoạt động của Hội thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của NCT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, các kiến nghị của Hội là rất đúng, rất trúng và cần thiết. Hội NCT Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích của NCT Việt Nam. Là 1 trong 30 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Hội NCT Việt Nam đã có tổ chức ở 4 cấp và hoạt động theo Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới” đối với các hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc


Ghi nhận những kết quả đạt được của Hội NCT Việt Nam trong thời gian qua, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian tới Ban Dân vận Trung ương sẽ chủ trì phối hợp chặt chẽ với Hội trong việc tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức hoạt động, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư. Đồng thời, rà soát việc tổng kết Chỉ thị số 59 ngày 27/9/1995 của Bí thư Trung ương Đảng “Về chăm sóc người cao tuổi” nhằm tiếp tục phát huy vai trò toàn diện của NCT và tổ chức Hội trong tình hình mới. Đề nghị, Trung ương Hội phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ tổng kết mô hình Hội; hoàn thiện đề án thành lập Đảng đoàn…; tiếp tục đẩy mạnh công tác NCT trên cả 3 lĩnh vực: bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT để NCT tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội cảm ơn đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác. Tiếp thu các ý kiến từ Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình khẳng định đây là nguyện vọng rất chính đáng của NCT, đề nghị Văn phòng, các Ban Trung ương Hội phối hợp chặt chẽ tham mưu cho lãnh đạo Hội. Trong bối cảnh khó khăn chung, Hội NCT Việt Nam tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.