17/03/2022 08:52

Bộ Nội vụ làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ có buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam về tổ chức hoạt động của Hội và kiến nghị liên quan đến công tác quản lí nhà nước về Hội. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí  Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Biên chế và Vụ Công chức – Viên chức; một số công chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Tiền lương, Văn phòng Bộ. Về phía Trung ương Hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.


Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

 

Báo cáo nhanh về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2016-2021, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng cho biết: Nhiệm kì qua, Hội NCT từ Trung ương đến cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần tích cực xây dựng tổ chức vững mạnh, chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong mọi lĩnh vực. Hiện nay, 100% cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở, thôn ấp bản đều có tổ chức Hội hoạt động. Cấp Trung ương và cơ sở xã, phường hoạt động theo mô hình tổ chức Hội. Cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện thí điểm mô hình Hội NCT 13 tỉnh, thành phố, trong đó có 02 tỉnh vừa mô hình Hội vừa có mô hình Ban Đại diện; 03 tỉnh, thành phố cấp tỉnh mô hình là Hội, cấp huyện tất cả đều là Ban Đại diện. 50/63 tỉnh, thành phố có Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện do UBND cùng cấp ra quyết định công nhận.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (Khóa XII) của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị công lập”, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đã sáp nhập, chuyển giao, chuyển đổi mô hình tổ chức, giảm từ 14 đơn vị còn 05 đơn vị.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

 

Các cấp Hội đã tập trung thực hiện công tác phát triển, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, cả nước kết nạp hội viên mới tăng trung bình hàng năm trên 43 ngàn hội viên. Hiện nay, hội viên NCT có trên 9,7 triệu người đang sinh hoạt ở 10.367 Hội cơ sở, 88.412 chi Hội, 171.982 tổ Hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trân trọng gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích và đúng theo quy định của pháp luật. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Nội vụ, chính là sự động viên, khích lệ, là yếu tố tinh thần quan trọng để Hội và các hội viên thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình kiến nghị Bộ Nội vụ, với vai trò cơ quan quản lí nhà nước về Hội quần chúng, trực tiếp theo dõi Hội NCT tiếp tục đồng hành, có tiếng nói ủng hộ hoạt động của Hội; quan tâm phê duyệt Điều lệ Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kì 2021-2026 theo thẩm quyền; phối hợp giải quyết chuyển đổi mô hình tổ chức Ban Đại diện cấp tỉnh, cấp huyện thành mô hình Hội đảm bảo tổng thể liên thông, thống nhất trong cả nước; quan tâm tham mưu chính sách thống nhất và đồng bộ đối với tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp...

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng, Hội NCT là một  trong những Hội lớn, được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao rất tích cực, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Hội. Đặc biệt là đảm bảo đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tuân thủ đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Về các kiến nghị, đề xuất của Hội, Thứ trưởng giao các đơn vị chuyên môn của Bộ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan  tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện Điều lệ Hội NCT và tổ chức bộ máy, nhân sự, các chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội trình lãnh đạo Bộ và Trung ương Hội để tham mưu, kiến nghị Ban Bí thư, Chính phủ và các cơ quan chức năng sớm giải quyết theo thẩm quyền.


Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tặng quà chúc mừng Hội NCT VIệt Nam và Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cuốn sách “80 năm truyền thống NCT Việt Nam”

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thay mặt lãnh đạo Bộ tặng quà Hội NCT Việt Nam và Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng Thứ trưởng Bộ Nội vụ cuốn sách “80 năm truyền thống NCT Việt Nam”.