01/02/2024 10:40

Thư chúc mừng năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Một mùa Xuân nữa đang về, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, tôi xin gửi tới người cao tuổi Việt Nam những tình cảm kính trọng và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta vẫn ổn định và phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đặc biệt là những hoạt động đối ngoại quan trọng, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, đánh giá rất cao, đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Tự hào với những thành tựu đạt được của đất nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lớp người “Cây cao bóng cả” - Người cao tuổi Việt Nam. Ngày 23/6/2023, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 58-KL/TW về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, đáp ứng sự mong đợi của các thế hệ người cao tuổi và gần 17 triệu người cao tuổi cả nước. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã kịp thời phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Kết luận số 58-KL/TW, đến nay cơ bản các Ban Đại diện/Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản để triển khai, thực hiện Kết luận số 58-KL/TW theo quy định.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cấp Hội Người cao tuổi đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tổ chức rất thành công các hoạt động, sự kiện quy mô toàn quốc như: Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023, từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc; được đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị; Liên hoan tiếng hát người cao tuổi từ cơ sở đến cấp khu vực và cấp toàn quốc năm 2023; Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; các hội nghị, hội thảo, tập huấn,… đều có sự quan tâm đến dự, phát biểu chỉ đạo động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần nâng cao uy tín, vị thế tổ chức Hội; công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam thường xuyên được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tổ chức triển khai sâu rộng, đạt kết quả thiết thực. Chủ động làm việc với lãnh đạo 47 tỉnh, thành phố; 12 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhằm trao đổi, lắng nghe ý kiến đánh giá của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc về hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp, những vấn đề đặt ra đối với người cao tuổi trong tình hình hiện nay; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương; đề xuất cơ chế, chính sách để người cao tuổi phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xuân mới đang tới với khí thế “rồng bay”, tôi kêu gọi toàn thể hội viên, người cao tuổi và các tổ chức Hội Người cao tuổi trong cả nước tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người cao tuổi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam. Phối hợp tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm tổng kết Chỉ thị số 59/CT-TW và ban hành chủ trương mới. Tham gia tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi, trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Người cao tuổi theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu Chính phủ chỉ đạo sớm ban hành Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn thực hiện việc thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn, 3 nhiệm vụ Chính phủ giao. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình phối hợp đã kí. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội theo mô hình thống nhất. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác người cao tuổi và hoạt động Hội Người cao tuổi, Điều lệ Hội Người cao tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”,… Bằng tất cả kinh nghiệm và sự sáng tạo, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, xin chúc người cao tuổi Việt Nam sống vui hơn, khoẻ hơn và hạnh phúc hơn, năm mới thắng lợi mới!

CHỦ TỊCH

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

  

 

NGUYỄN THANH BÌNH

(Đã ký)