04/03/2024 09:15

Hội thảo tham vấn biên soạn tài liệu nghiệp vụ công tác Hội NCT năm 2024

Chiều 1/3, tại TP Hưng Yên, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp BĐD Hội NCT tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Hội thảo tham vấn biên soạn tài liệu nghiệp vụ công tác Hội NCT năm 2024. Tham dự có TS Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng và các Ban Trung ương Hội; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, Hội NCT của tỉnh.


TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội thảo, dưới sự chủ trì của TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như: Một số giải pháp trọng tâm xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh; bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Công tác tư tưởng trong Hội NCT Việt Nam; giải pháp nâng cao hiệu quả CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN); công tác Văn phòng, tuyên truyền của Trung ương Hội…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Văn Khởi, Chi cục trưởng, Chi cục Dân số tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng BĐD tỉnh Hưng Yên và các đại biểu cơ bản đồng tình các nội dung dự thảo, đồng thời nhấn mạnh: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động và công tác cán bộ. Tham mưu, tổ chức đánh giá việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, huyện trong hệ thống Hội, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư gửi bộ, ngành chức năng theo quy định; bổ sung đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách cho các cấp bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương… Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống thông qua phương tiện thông tin đại chúng đến hội viên và cộng đồng nhân sự kiện chính trị của đất nước, của Hội.


Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội thảo

Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe NCT, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về NCT; quy định cụ thể về chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách trợ giúp pháp lí, trợ cấp xã hội đối với NCT. Đặc biệt là bảo vệ, phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp; có chế tài xử lí nghiêm các hành vi vi phạm các quyền của NCT; đổi mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ sở trợ giúp xã hội, tư vấn, dịch vụ chăm sóc NCT, trợ giúp pháp lí, cơ sở dưỡng lão…

Tăng cường hợp tác quốc tế song phương, đa phương với các quốc gia, tổ chức phi chính phủ trên cả 3 lĩnh vực: Kĩ thuật, chuyên gia và tài chính, qua đó nhằm tạo ra ngày càng nhiều phương pháp tiếp cận mới, kinh nghiệm hay, nguồn lực và các chuyên gia giỏi phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách và các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách NCT…


Quang cảnh Hội thảo

Nhiệm vụ phát huy vai trò NCT, Hội tích cực phối hợp chặt chẽ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xin chủ trương. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hằng năm, phải tổng kết đánh giá, khen thưởng; đề xuất với địa phương chương trình trong thời gian tiếp theo… Về phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu các đại biểu cho rằng, cần có văn bản cụ thể để các địa phương triển khai và thực hiện như: Gia đình kiểu mẫu phải bảo đảm các tiêu chí về nhà cửa khang trang, sạch đẹp, kinh tế bền vững, biết cách chăm sóc bản thân, giáo dục con cháu thảo hiền, nếp sống văn minh…


Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Đối với công tác tư tưởng ở Hội NCT phải phù hợp với đặc thù đối tượng và hoạt động của từng địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng trong cán bộ, hội viên NCT và kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí luận và thực tiễn, chú ý tới tính đặc thù của từng địa phương. Chủ động, sáng tạo tham mưu kịp thời với cấp có thẩm quyền về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tư tưởng trong Hội NCT.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, nhấn mạnh: Thời gian tới, chúng tôi tiếp thu nghiêm túc và trình ban để chỉnh sửa, cụ thể hơn, thiết thực hơn để xây dựng tổ chức Hội NCT ngày vững mạnh.

Xuân Hiền - Lê Thành