02/07/2024 16:14

Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Hải Dương nhiệm kì 2021-2026

Sáng 29/6, tại tỉnh Hải Dương đã diễn ra Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2021-2026. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác NCT tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; các Ban, Sở, ngành, MTTQ tỉnh; 95 đại biểu chính thức là lãnh đạo và cán bộ Hội NCT tiêu biểu các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu

Sau khi nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; thảo luận, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại hội đã thống nhất quyết nghị các chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu: Tập hợp phát triển hội viên, đạt từ 95% trở lên NCT vào Hội. 100% cán bộ Hội NCT các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng công tác Hội NCT và kiến thức các lĩnh vực khác có liên quan. Đến năm 2025, 100% NCT được khám sức khỏe định kì và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% NCT có bảo hiểm y tế (theo kế hoạch của tỉnh). Phối hợp thực hiện để 100% NCT thuộc các đối tượng chính sách được hưởng chế độ, được chúc thọ, mừng thọ theo quy định. 100% Hội cơ sở có các loại hình CLB, mỗi chi hội có ít nhất 1 CLB. Thành lập mới ít nhất 70 CLB LTHTGN; phấn đấu có 60% trở lên số Hội cơ sở có CLB LTHTGN vào năm 2025; vận động hội viên NCT tham gia góp kinh phí để nhân rộng mô hình. Phấn đấu từ 90% trở lên số hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”; 80% trở lên số chi hội, tổ hội danh hiệu tập thể “Tuổi cao - Gương sáng”; 90% trở lên Hội cơ sở, 100% Hội cấp huyện đạt vững mạnh; Hội NCT tỉnh giữ vững đơn vị vững mạnh toàn diện...


Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Hải Dương

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tinh thần quyết liệt, chủ động của Hội NCT tỉnh Hải Dương trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 58 của Ban Bí thư và những kết quả hoạt động của các cấp Hội những năm vừa qua; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát, kịp thời chỉ đạo đối với các hoạt động của Hội NCT tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, để Hội NCT tỉnh Hải Dương được tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ so với kế hoạch chỉ đạo của Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Đề nghị thời gian tới, Hội NCT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương đối với NCT đã được ghi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tư tưởng, chính trị đối với NCT, để NCT nước ta thực sự là “vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội NCT các cấp, tập hợp hội viên đạt tỉ lệ cao nhất, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN.


Quang cảnh Đại hội

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của đất nước và của địa phương. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NCT, đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tăng cường tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, hoạt động, kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác, các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.


Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh Hải Dương ra mắt Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng, trong bài phát biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Hội NCT các cấp trong công tác chuẩn bị đại hội thành lập Hội, nhấn mạnh: Vai trò quan trọng của NCT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kì khẳng định và ghi nhận. Hội đã bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội; chủ động xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Những nội dung hoạt động khá đồng đều, hướng vào mục tiêu “NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và có ích”, mang lại nhiều lợi ích cho hội viên và NCT trên địa bàn. Đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội được bầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, có nhiều sáng kiến để lãnh đạo Hội đạt kết quả cao hơn. Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc; động viên hội viên phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, tham gia tích cực xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Hi vọng sau Đại hội Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, Hội NCT các cấp hoạt động hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho NCT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; đủ sức gánh vác được các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong giai đoạn mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành 33 ủy viên, Ban Kiểm tra 3 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ 7 ủy viên. Ông Lương Anh Tế, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh được bầu làm Chủ tịch; ông Phạm Quang Sản, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2021-2026.

Thanh Hà