08/05/2024 15:44

Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022 – 2027 giữa Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022 – 2027 giữa Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Xem và tải nội dung Chương trình phối hợp tại đây.

 

Nguồn: Văn phòng TW Hội