07/05/2024 16:41

Chương trình phối hợp giữa Hội NCT Việt Nam và Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast về thúc đẩy bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 – 2026

Chương trình phối hợp giữa Hội NCT Việt Nam và Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast về thúc đẩy bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 – 2026.
Xem và tải nội dung chương trình phối hợp tại đây.