25/11/2019 08:58

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn Bình đẳng giới tại tỉnh Quảng Bình

Trong 3 ngày từ 20-22/11 tại tỉnh Quảng Bình, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới tại cộng đồng” cho 50 đại biểu là đại diện Hội NCT, Hội Phụ nữ các cấp, Đoàn thanh niên, cán bộ… và Ban Chủ nhiệm của 5 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn


Việt Nam đã kí công ước CEDAW (loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ) của Liên Hợp Quốc; tại Điều 16 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 quy định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Chính phủ đã ban hành Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… và trong nhiều bộ Luật, vấn đề bình đẳng giới cũng được đề cập và nêu lên nhằm đảm bảo rằng mọi người đều được bình đẳng trong tiếp cận phát triển toàn diện không phân biệt giới.

 

Ông Trịnh Quang Tuấn, đại diện tổ chức Oxfam Việt Nam


Theo Tổng cục Thống kê, hiện có khoảng 11,3 triệu NCT chiếm 11,95% dân số, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Việt Nam đã có Luật NCT và nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi cho NCT, phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT phát triển mạnh. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn một số NCT mà đặc biệt là phụ nữ cao tuổi vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống (thu nhập thấp; sức khỏe kém; con cháu thiếu quan tâm về thể chất, tinh thần; mất quyền quyết định và ít có cơ hội để cải thiện cuộc sống), họ rất cần được quan tâm và bảo vệ.

 

Đại biểu thảo luận


Tại Hội nghị tập huấn, giảng viên và các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận về các khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới; triển khai lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là trong hoạt động của các CLB LTHTGN.

Hiện nay theo thống kê trên cả nước đã thành lập được trên 1.800 CLB LTHTGN, các CLB triển khai 8 mảng hoạt động trong đó có hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích; hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức. Đây là hai hoạt động rất phù hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các thành viên trong CLB và gia đình của họ.

Hội nghị tập huấn trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới của CLB LTHTGN tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” do Liên minh châu Âu hỗ trợ thông qua Bộ Tư pháp và tổ chức Oxfam Việt Nam, Trung ương Hội NCT Việt Nam là đơn vị triên khai thực hiện.