12/11/2020 15:35

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 12/11, tại Trụ sở Hội NCT TP Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT TP Hà Nội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, đồng chí Phạm Văn Ngọc, Phó trưởng Ban Thường trực Hội NCT TP Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự có lãnh đạo các ban, Văn phòng Trung ương Hội; 40 đại biểu đại diện lãnh đạo Hội NCT thành phố, Hội NCT một số quận, huyện, cơ sở, chi hội NCT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc phát biểu tại Hội thảo

 

Điều lệ Hội NCT Việt Nam do Đại hội V thông qua có 8 chương và 34 điều, thực tiễn hoạt động của Hội trong nhiệm kì qua, một số vấn đề mới đặt ra cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp.

Về cơ bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi giữ nguyên cơ cấu, nội dung các chương, điều, chỉ bổ sung thêm nội dung thật cần thiết để phù hợp với các văn bản của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn. Tập trung vào các vấn đề : Tôn chỉ, mục đích; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động;  Nhiệm vụ; Ban Thường vụ Hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, huyện; Hội NCT tỉnh, huyện (mô hình thí điểm) tại 13 tỉnh; Hội NCT cơ sở; công tác Thi đua - Khen thưởng….

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Tại Hội thảo đã có 13 lượt ý kiến tâm huyết của Hội NCT cấp quận, huyện, cơ sở và chi hội đóng góp ý kiến đưa vào Dự thảo Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi). Các đại biểu đều cơ bản nhất trí cao với nội dung Dự thảo Điều lệ  Hội (bổ sung, sửa đổi), đồng thời cũng chỉ ra một số bất cập đề nghị Trung ương Hội tập hợp và kiến nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình dân số trong tình hình già hóa dân số tăng nhanh ở nước ta; nắm bắt, tận dụng được thời cơ dân số vàng. Nhiều đại biểu chỉ ra vai trò quan trọng, uy tín của NCT ở cơ sở, NCT góp phần xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm an ninh trật tự, chính trị xã hội ở cơ sở, công tác hòa giải, công tác phụ nữ, đoàn thể…nhưng trong Luật NCT cũng như trong Điều lệ hội mới chỉ đặt nặng vấn đề chăm sóc NCT, chưa chú trọng phát huy vai trò NCT. Việc kiến nghị các mức thù lao đối với chức danh phó chủ tịch Hội NCT cơ sở, kiến nghị ổn định tổ chức Hội 4 cấp… thu hút sự quan tâm và được đại biểu thảo luận sôi nổi.

 

 

Đại biểu phát biểu ý kiến

 

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc ghi nhận, đánh giá cao sự tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến có trách nhiệm của các đại biểu; Phó Chủ tịch cho biết sau Hội thảo này, Trung ương Hội tiếp tục lấy ý kiến của Hội NCT một số tỉnh, thành phố, Thường trực Trung ương Hội sẽ hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Hội trước khi gửi lấy ý kiến từ các Đại hội Hội NCT cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh để trình Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.