20/11/2017 08:13

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội giữa Hội NCT tỉnh Bắc Giang với Hội NCT thành phố Hải Phòng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Hội NCT tỉnh Bắc Giang và Hội NCT thành phố Hải Phòng; vừa qua, tại TP Bắc Giang, Hội NCT tỉnh Bắc Giang và Hội NCT thành phố Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội. Tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm, đoàn đại biểu Hội NCT thành phố Hải Phòng do đồng chí Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội NCT thành phố làm trưởng đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội NCT thành phố; các đồng chí là Trưởng, Phó BĐD Hội NCT các quận, huyện của thành phố Hải Phòng. Đoàn đại biểu Hội NCT tỉnh Bắc Giang do đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh làm trưởng đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh; Chủ tịch Hội NCT các huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh Bắc Giang.

 

Đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang

phát biểu trao đổi tại buổi gặp mặt, tọa đàm

 

Tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Dương Văn Trọng thông báo tóm tắt tình hình phát triển và kết quả hoạt động của các cấp Hội NCT địa phương, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác cán bộ Hội, đây là lực lượng quyết định đến hiệu quả hoạt động của Hội NCT ở cơ sở. Đồng chí cho biết, trong những năm qua, Hội NCT tỉnh Bắc Giang đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và chương trình trọng tâm của Hội, phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”; đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Hội NCT cơ sở. Hội NCT tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động… đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện việc quản lý hội viên và kết quả hoạt động công tác Hội trên máy vi tính nên đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi trên 3 mặt hoạt động là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT và 2 chương trình công tác trọng tâm. Hàng năm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm tập hợp và thu hút hội viên NCT như: Giao lưu trang thơ “Dã hương ngàn năm”, Liên hoan tiếng hát NCT và Hội khỏe truyền thống NCT các cấp đã thu hút được hàng vạn hội viên NCT tham gia; bình quân mỗi năm kết nạp trên 9.000 hội viên mới; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 98,6%. Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở luôn được kiện toàn, bổ sung kịp thời đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu công việc góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Hội phát triển ngày càng vững mạnh.

 

Đồng chí Ngô Văn Kính, Chủ tịch Hội NCT huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, đại biểu hai bên đã tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Hội trên các mặt công tác như: Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền để luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động; việc tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB của NCT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của chân quỹ, Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng; xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học trên địa bàn tỉnh…Các ý kiến trao đổi đều tập trung để thúc đẩy và tăng cường hoạt động của Hội NCT ở cơ sở.


 

Đồng chí Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội NCT thành phố Hải Phòng trao đổi tại buổi tọa đàm


Thay mặt đoàn công tác của Hội NCT thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội NCT thành phố cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và những tình cảm mà Hội NCT tỉnh Bắc Giang dành cho đoàn. Đồng chí đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội, thực hiện các nhiệm vụ và chương trình trọng tâm mà Hội NCT tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác Hội và NCT nhất là việc thực hiện Đề án của Trung ương Hội NCT Việt Nam về “Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT"; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và NCT về xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở hai địa phương tiếp tục và thường xuyên được trao đổi nhằm phát triển công tác Hội ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Thông qua chương trình gặp mặt, tọa đàm đã giúp các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Hội NCT tỉnh Bắc Giang và thành phố Hải Phòng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác Hội và NCT; đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó tốt đẹp của những người làm công tác Hội và NCT của hai địa phương góp phần khẳng định vai trò của NCT trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.

 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm