17/08/2017 00:01

Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang

Chiều ngày 15/8, Đoàn cán bộ lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội dẫn đầu đi thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc và các Phó Chủ tịch Ngô Trọng Vịnh, Nguyễn Hòa Bình; Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban Trung ương Hội…

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại buổi làm việc với Hội NCT tỉnh Bắc Giang


Sau khi nghe Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang Dương Văn Trọng báo cáo kết quả hoạt động của Hội NCT tỉnh từ đầu năm đến nay, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh và đông đảo cán bộ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nồng nhiệt đón tiếp đoàn.

 

Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng tranh Bác Hồ cho Hội NCT tỉnh Bắc Giang


Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội NCT tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Hội NCT tỉnh Bắc Giang, thực sự là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của NCT cả nước những năm qua. Là một trong 13 tỉnh có tổ chức Hội NCT thống nhất từ tỉnh đến cơ sở… Có được thành tích này là do Hội NCT đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho các hoạt động.

 

Lãnh đạo TW Hội NCT Việt Nam thăm và làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UNND tỉnh Bắc Giang


Tính từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội NCT của tỉnh đã qua 2 kì Đại hội, tổ chức bộ máy được kiện toàn đầy đủ, chất lượng được nâng cao. Chủ tịch Hội NCT các huyện, thành phố, xã, thị trấn hầu hết là các đồng chí nguyên Thường trực, Thường vụ huyện ủy, thành ủy, hoặc Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, phường đảm nhiệm. Các Phó Chủ tịch Hội NCT cấp cơ sở có phụ cấp hệ số 0,6/tháng; Chi hội trưởng NCT từ 180.000 đồng – 200.000đồng/tháng. Mỗi năm thu hút trên 9.000 NCT vào Hội, nâng tổng số  lên 245.751 hội viên, đạt 98,6% số NCT toàn tỉnh. Trong đó, có 80% hội viên và trên 90% Hội cơ sở đạt danh hiệu “Tuổi cao – Gương sáng”; Hội NCT cấp huyện có 60% hoạt động tốt, 40% hoạt động khá.

 

Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền

trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải


Hội cũng cụ thể hóa hoạt động chăm sóc NCT bằng các đề án thiết thực như năm 2012 có Đề án số 01 về “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ (CLB) NCT”. Qua đó, xây dựng được 7.226 CLB ở các cấp, (bằng 1/10 tổng số CLB cả nước), thu hút 151.380 NCT tham gia, tính bình quân mỗi Hội cơ sở có 31,4 CLB, mỗi chi hội có 2,9 CLB. Năm 2017, Hội tiếp tục ban hành Đề án số 04 về “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của chân quỹ, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở”, mục tiêu đến năm 2021 bình quân Quỹ này nâng từ 16 triệu đồng/xã lên 20 – 25 triệu đồng/xã; Chân quỹ tăng từ 247.000 đồng/hội viên lên 400.000đồng/hội viên.

Nhằm phát huy vai trò NCT, Hội vận động NCT tham gia tích cực hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tích cực bảo vệ môi trường. Năm 2016, NCT tỉnh hiến 260.722m2 đất, 103.988 công lao động và hơn 22,9 tỉ đồng. Năm 2017, có kế hoạch xây dựng 230 mô hình bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa (bình quân mỗi xã một mô hình) để nhân rộng. Đặc biệt, Hội còn có sáng kiến lập và thực hiện Kế hoạch “Phát huy vai trò NCT trong giáo dục thiếu niên nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, biên soạn, xuất bản 122.000 cuốn tài liệu bỏ túi về nội dung này để giáo dục cho thiếu nhi và tổ chức thi tìm hiểu ở các cấp trong toàn tỉnh…

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền cùng các lãnh đạo TW Hội NCT Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã tạo mọi điều kiện cho Hội NCT tỉnh hoạt động đúng định hướng và hiệu quả cao; thực hiện tốt việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TW Hội đối với Nhân dân và NCT tỉnh Bắc Giang. Đồng thời cho biết: Lãnh đạo tỉnh xác định, xây dựng phong trào NCT phát triển sẽ là động lực để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của toàn dân và các tổ chức khác. Quan tâm chăm sóc NCT thực chất là quan tâm cho thế hệ kế tiếp ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, sau Trung tâm Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, tỉnh sẽ có kế hoạch xây dựng Trung tâm Chăm sóc thiếu niên nhi đồng để chăm sóc tốt hơn cho thế hệ tương lai, việc này cũng rất cần có vai trò của NCT. Với các kết quả đạt được, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để công tác Hội NCT đạt hiệu quả ngày càng thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.