05/07/2022 10:27

Nâng cao hiệu quả công tác quản lí, sử dụng tài sản, tài chính của Hội NCT

Ngày14/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Kiểm toán Nhà nước(KTNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lí, sử dụng tài sản, tàichính của cơ quan, đơn vị. Dự khai mạc tập huấn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình,Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT ViệtNam; cùng lãnh đạo, cán bộ quản lí tài sản, tài chính Văn phòng, các ban, đơnvị trực thuộc Trung ương Hội. Về phía Kiểm toán Nhà nước có các đồng chí ĐinhVăn Dũng, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành 3; Trần Kim Lập, Giám đốcTrường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các giảng viên.


 

Chủtịch Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Nộidung tập huấn gồm 3 chuyên đề: Tổng quan về cơ chế tài chính đối với Hội NCT vàcác đơn vị trực thuộc áp dụng theo qui định hiện hành Nhà nước. Một số sai sót,vướng mắc thường gặp trong quản lí, sử dụng các nguồn tài chính gắn với việcxây dựng, thực hiện Quy chế công tác nội bộ, Quy chế sử dụng các nguồn tài trợvà sử dụng các Quỹ thông qua kinh nghiệm và kết qủa hoạt động của Kiểm toán Nhànước tại các Hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quảnlí, sử dụng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; Quỹ Phát triển sự nghiệp; Quỹkhen thưởng, Quỹ phúc lợi và các quỹ khác.

 Một số quy định hiện hành về công tác mua sắm,sửa chữa, quản lí, sử dụng tài sản công và một số sai sót, khó khăn, vướng mắcthường gặp của các đơn vị qua phát hiện của KTNN.

Phátbiểu khai mạc tập huấn, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sau Đại hội lầnthứ VI Hội NCT Việt Nam, ngoài công việc kiện toàn tổ chức, xác định phươnghướng hoạt động, Trung ương Hội NCT hết sức chú trọng công tác quản lí, sử dụngtài sản, tài chính, coi đây là một nội dung quan trọng nhằm xây dựng tổ chức vàđội ngũ cán bộ Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chủtrương, nhiệm vụ do Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đề ra. Mặc dù số lượng kinhphí, tài sản của Hội không nhiều, nhưng để phát huy tốt hiệu quả, tránh saisót, vi phạm, cần phải làm công tác quản lí, sử dụng, nâng cao kiến thức, nănglực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác này.

Cácchuyên đề do Kiểm toán Nhà nước giới thiệu trong Hội nghị tập huấn rất bổ íchvà thiết thực, sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Hội NCT Việt Nam nêncác học viên cần chú ý tiếp thu. Trong quá trình tập huấn, ngoài lắng nghetruyền đạt của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, các học viên cần tăng cườngtrao đổi, đặt câu hỏi để giảng viên giải đáp, làm rõ những vấn đề còn vướngmắc. Sau tập huấn, các học viên theo từng cương vị công tác, vận dụng kiến thứcđược tập huấn vào thực tiễn công việc, đảm bảo cho công tác quản lí, sử dụngtài chính, tài sản của Hội NCT đúng theo qui định của pháp luật và phát huy tốthiệu quả.

Tại Hộinghị tập huấn, các giảng viên của KTNN đã giới thiệu các chuyên đề và giải đápnhiều câu hỏi liên quan của lãnh đạo Trung ương hội và học viên.

Văn Minh