24/02/2022 08:21

Lãnh đạo Trung ương Hội làm việc với các đơn vị trực thuộc: Tổ chức chặt chẽ, hoạt động nghiêm túc, đúng luật

Sáng 16/2, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng cùng Văn phòng, các Ban Trung ương Hội làm việc với các đơn vị trực thuộc (Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam, Trung tâm Văn hóa NCT, Đoàn Nghệ thuật 19-5).

Lãnh đạo Trung ương Hội và Văn phòng, các Ban cùng nghe đại diện các đơn vị trực thuộc báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đại diện các đơn vị cũng kiến nghị Trung ương Hội có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để hoạt động hiệu quả như có cơ chế phù hợp, hỗ trợ kinh phí hoạt động, địa điểm làm việc và một số điều kiện khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng với trách nhiệm Thường trực Trung ương Hội được giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đều đánh giá cao các đơn vị trực thuộc trong điều kiện phải tự chủ (nhân sự, tài chính và các điều kiện hoạt động) đã vượt lên ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được giao. Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam đã phối hợp thực hiện và hoàn thành một số công trình khoa học cấp Nhà nước. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tích cực vận động nguồn lực cùng Trung ương Hội chăm lo cho NCT. Các hoạt động của Trung tâm Văn hóa NCT và Đoàn Nghệ thuật 19-5 mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT… Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng chương trình hoạt động gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo để Trung ương Hội kịp thời chỉ đạo, điều hành…

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình kết luận buổi làm việc

 

Chủ trì buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Trung ương Hội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực chung của các đơn vị, góp phần vào thành tích chung của Hội, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội và NCT. Trong thời gian tới, các đơn vị xác định chức năng nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội tiếp tục quan tâm, sáng tạo, linh hoạt triển khai hiệu quả và nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng bài bản, nghiêm túc rõ ràng; xây dựng và điều chỉnh quy chế làm việc; tham mưu cho Thường trực kiện toàn tổ chức bộ máy và tham mưu phối hợp tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quốc hội sửa Luật NCT, tổng kết Chỉ thị 59 của Đảng về chăm sóc NCT… Triển khai bài bản, hiệu quả, minh bạch các hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và của Hội. Có khó khăn vướng mắc báo cáo Trung ương Hội kịp thời chỉ đạo, xử lí. Chủ tịch mong muốn các đơn vị tiếp tục phát triển và đề nghị từng cán bộ, nhân viên trong các đơn vị phải nêu cao vai trò gương mẫu, nghiêm túc, góp phần xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị Văn phòng, các Ban quan tâm, tham mưu cho Thường trực chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc hoạt động hiệu quả. Thường trực tiếp thu ý kiến của các đơn vị và tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng cho phép.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp tục làm việc với Văn phòng Trung ương Hội. Các buổi làm việc nhằm mục đích nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn vướng mắc từ Văn phòng, các Ban, các đơn vị trực thuộc để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.