25/12/2017 13:40

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V, khóa V

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V tổ chức Hội nghị lần thứ V. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch  Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền nêu rõ nhiệm vụ của Hội nghị lần này và đề nghị thành viên Ban Thường vụ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo trình Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V gồm: Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Chương trình công tác trọng tâm quí I năm 2018; Đề án sắp xếp các đơn vị trực thuộc; Báo cáo kết quả xét khen thưởng năm 2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Hội; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra Trung ương Hội năm 2017; Nội dung phát động thi đua năm 2018 và một số nội dung về công tác nhân sự.

 

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Năm 2017, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2016-2021, các cấp Hội đã tích cực, tập trung triển khai, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội V vào cuộc sống bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm, hai chương trình công tác lớn, với chín giải pháp chủ yếu, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi năm mục tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội V đề ra. Công tác tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Tổ chức tốt, thành công các hoạt động, phong trào do Trung ương Hội phát động, nhiều hội nghị, sự kiện do Hội các cấp tổ chức, phối hợp tổ chức đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; được Nhân dân, các tầng lớp xã hội nhiệt thành ủng hộ, giúp đỡ. Các hoạt động hướng về Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017 với chủ đề: “Chung tay vì NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn” được Hội các cấp triển khai tích cực và hiệu quả đạt mục tiêu 80% đến 100% NCT khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp thiết thực. Các chương trình phối hợp giữa Hội với các cơ quan liên quan được các cấp Hội thực hiện hiệu quả. Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được Trung ương Hội phối hợp với các bộ, ngành triển khai rộng khắp, một số Hội NCT tỉnh, thành phố tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng xây dựng kế hoạch thành lập CLB sớm đưa CLB vào hoạt động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao....

Thảo luận tại Hội nghị, đa số ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo được chuẩn bị chu đáo, phản ánh khá toàn diện kết quả hoạt động của các cấp Hội. Tuy nhiên, cần khái quát đánh giá làm rõ hơn về hoạt động phát huy vai trò NCT; cần có sự so sánh phân tích số liệu các loại quỹ hội; bổ sung sửa đổi một số từ ngữ… Các đại biểu nêu một số đề xuất, phân tích những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bàn giải pháp cho hoạt động năm 2018, trong đó có nhiều vấn đề được quan tâm như sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) nhưng vẫn phải đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị thế của Hội; kinh nghiệm phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; cách thức vận động nguồn lực ban đầu để thành lâp CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; cách thức tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu ở các cấp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ; hoan nghênh những ý kiến phát hiện vấn đề cần bổ sung trong chương trình công tác trọng tâm và các văn bản trình Hội nghị Ban Chấp hành. Về kế hoạch triển khai  “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2018, Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực Trung ương Hội làm việc cụ thể với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp tổng kết của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam vừa qua.