03/08/2017 03:20

Hội NCT huyện Gia Lâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội năm 2017

Trong 3 ngày, từ 31/7 đến 2/8, Hội NCT huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội NCT cho 150 cán bộ Ban Đại diện Hội NCT huyện, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội cơ sở ở các xã Bắc sông Đuống. TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

 

TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội truyền đạt

Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021


Trong 3 ngày (2 ngày tại lớp học và 1 ngày thực tế tại cơ sở), các học viên nghiên cứu, thảo luận nội dung chính của Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, Điều lệ Hội sửa đổi; kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017; tư vấn chăm sóc sức khỏe; tình hình thời sự trong nước, quốc tế; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm,…

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn


Trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội V và những nội dung chính Điều lệ Hội NCT Việt Nam sửa đổi, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc đề nghị các cấp Hội NCT trong huyện triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm (chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh); 2 chương trình công tác (xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT và NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh). Chú trọng các giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho NCT, thiết thực động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc làm việc với Hội NCT huyện Gia Lâm


Sau lớp bồi dưỡng, tập huấn trên, Hội NCT Gia Lâm tiếp tục mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho hơn 150 cán bộ hội các xã khu vực Nam sông Đuống. Đây là hoạt động thường niên của Hội NCT huyện. Các lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ hoàn thiện kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ cần thiết xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chăm sóc và phát huy vai trò NCT; xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…