18/05/2023 16:03

Hội CCB Cơ quan TW Hội NCT Việt Nam: Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Kỉ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); thực hiện Hướng dẫn số 139/CCB-TG của Trung ương (TW) Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, ngày 17/5, Hội CCB Cơ quan TW Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức tọa đàm về Chuyên đề “CCB học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Dự Tọa đàm có Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội NCT Việt Nam; đại biểu Đảng ủy, Văn phòng, các ban chuyên môn của TW Hội NCT và toàn thể hội viên Hội CCB Cơ quan TW Hội NCT Việt Nam.

Tại Tọa đàm, Hội CCB Cơ quan TW Hội đã quán triệt, trao đổi, làm rõ thêm về các nội dung Chuyên đề học tập của TW Hội CCB Việt Nam. Khẳng định sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ yêu cầu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam và thực tiễn thực hiện Kết luận 01 và Chỉ thị 05 những năm vừa qua.Quang cảnh buổi toạ đàm

Đối với nội dung, biện pháp nêu gương, các ý kiến nhấn mạnh tư tưởng của Bác Hồ, coi nêu gương thuộc phạm trù tự nguyện, tự giác để làm gương trước mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi về phẩm chất đạo đức, hành động, lời nói đi đôi với việc làm. Coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Cán bộ có cương vị càng cao, càng phải nêu gương. Nêu gương tốt phải đi đôi với phê phán những thói hư, tật xấu…

Cán bộ, đảng viên cần học tập và làm theo phong cách nêu gương của Bác trong các mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với công việc. Tập trung nêu gương về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tự phê bình và phê bình, quan hệ với Nhân dân, trách nhiệm trong công tác và đoàn kết nội bộ. Từ đó từng hội viên liên hệ sâu sát với cương vị công tác đang đảm nhiệm và trong cuộc sống đời thường, đặc biệt ở vai trò là hội viên Hội CCB đồng thời là NCT.

Các hội viên thống nhất cao với 4 giải pháp học tập, làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chuyên đề, song để đạt hiệu quả cần phải tổ chức chặt chẽ, cụ thể, phù hợp với tổ chức Hội CCB trong Hội NCT, tránh chung chung, hình thức…

Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan TW Hội nhấn mạnh: Hội CCB Cơ quan TW Hội NCT Việt Nam tuy mới được thành lập, quân số không nhiều nhưng các hội viên đều giữ các cương vị công tác quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Hội NCT Việt Nam và các đơn vị trực thuộc. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng phải được đề cao.

Thông qua tọa đàm, các hội viên đã nhận thức đúng đắn về các nội dung của Chuyên đề, đặc biệt là 7 nội dung về nêu gương theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Từng hội viên theo cương vị công tác đã tự liên hệ kiểm điểm những mặt mạnh, yếu của mình và đề ra những biện pháp phát huy, khắc phục. Hội CCB Cơ quan cũng rút ra được nhiều vấn đề quan trọng và bổ ích trong phát huy vai trò của Hội CCB và hội viên CCB trong tổ chức Hội NCT.

Đồng chí Phan Văn Hùng mong muốn, các hội viên CCB tiếp tục rèn luyện phấn đấu, phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Hội CCB Cơ quan và Hội NCT Việt Nam vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Văn Minh