15/12/2022 07:58

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2021

Ngày 10/12/2022 tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2021. Tại Hội nghị Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình có bài phát biểu quan trọng. Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Hội…

Hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Công an và Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021. Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị, tôi trân trọng chào mừng đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, được Ban Bí thư phân công thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị; chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam, các quý vị khách quý!Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Nhiệt liệt chào mừng 129 đại biểu điển hình tiên tiến NCT cả nước đã được suy tôn, vinh danh từ các thôn, bản, cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021 về dự hội nghị hôm nay.

Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, NCT có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm sâu sắc đến NCT. Năm 1941, ngay sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Trong thư Bác viết: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất phụ lão cứu. Đất nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo…”.

Được sự định hướng, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hội NCT Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh về tổ chức, tập hợp được đông đảo NCT tham gia Hội. Hội đã có gần 10 triệu hội viên, chiếm gần 90% số NCT cả nước (hiện cả nước có gần 12 triệu NCT). Các cấp Hội có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, làm nòng cốt đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hội đã triển khai đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm (gồm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT, phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc); đóng góp ý kiến tham gia xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện 3 chương trình công tác lớn (là chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; NCT tích cực tham gia trong phong trào bảo vệ ANTQ; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, kiểu mẫu) và 3 nhiệm vụ Chính phủ giao (là: nâng cao hiệu quả Tháng hành động vì NCT Việt Nam; nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; xây dựng cơ sở dưỡng lão, mô hình khởi nghiệp).

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011, Kết luận số 44/-KL/TW ngày 22/1/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Hưởng ứng thực hiện phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội; sau khi có ý kiến thống nhất chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các cơ quan của Bộ Công an và Trung ương Hội NCT Việt Nam đã phối hợp tham mưu ban hành Kế hoạch số 318 và có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố, cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đến tận cơ sở. Kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị; hướng dẫn Hội NCT các tỉnh báo cáo cấp ủy, chính quyền và xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Công an các cấp với NCT tổ chức các hội nghị điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Nhìn chung các địa phương đã xây dựng báo cáo, tổ chức Hội nghị nghiêm túc, bài bản, đã suy tôn được 129 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho 12 triệu NCT từ khắp mọi miền của đất nước về dự Hội nghị toàn quốc. Đây là những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021.

Sau đây tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp như sau:

1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, Nhân dân về đảm bảo an ninh, trật tự

Với phương châm chủ động, tích cực phòng ngừa là chính, Công an các cấp và Hội NCT thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” … và các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người, phòng chống các tệ nạn xã hội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Trung ương Hội NCT Việt Nam với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, phong phú, qua đó đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, qua đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương, cơ sở.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình, cả nước đã tổ chức 612.571 buổi tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, NCT và Nhân dân tại các cơ sở.

Tổng kết thực hiện chương trình phối hợp phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện Kế hoạch số 318 của Bộ Công an và Hội NCT Việt Nam, tại Hội nghị hôm nay có 174 đại biểu được đón nhận Bằng khen, Kỉ niệm chương của Bộ Công an và Hội NCT Việt Nam

2. Công tác phối hợp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, lực lượng Công an Nhân dân và Hội NCT các cấp

Thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp đã chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; công tác “Phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội”. Kịp thời phát hiện sớm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, chủ động vận động thuyết phục có lí, có tình để Nhân dân tự giải quyết bảo đảm tình làng, nghĩa xóm.

Hội NCT và lực lượng Công an đã tham mưu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Cử tri NCT đã phản ánh, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tệ nạn xã hội. Hiện tại cả nước có 656.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, có trên 300.000 NCT tham gia các tổ an ninh Nhân dân.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an và Hội NCT thường xuyên phối hợp tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời có các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố thế trận an ninh Nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại các địa bàn cơ sở. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát động hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với hoạt động của các đối tượng phạm pháp luật, kịp thời giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân... không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng Công an các cấp đã thường xuyên bám địa bàn, bám dân nắm tình hình, quản lí đối tượng, điều tra tội phạm và phối hợp vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ở các xã, phường, thị trấn và trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Hội NCT các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn thôn bản, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp. Nhờ có chủ trương đúng đưa công an chính quy về xã, phường, thị trấn nên việc phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị và NCT rất thuận lợi và chặt chẽ hơn, phát hiện, xử lí các vụ việc nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm khách quan, minh bạch tạo niềm tin, uy tín trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp 2021-2016.

Với kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và xã hội, NCT các cấp đã tổ chức hòa giải thành công 94.669 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; tham gia vận động 15.900 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng Công an 196.000 nguồn tin có giá trị; giới thiệu và tạo việc làm cho 10.213 người; giúp đỡ 89.010 người tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp giải quyết có hiệu quả hàng chục ngàn vụ mâu thuẫu, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân.

4. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Phát huy hiệu quả của những mô hình đã hình thành trong giai đoạn trước, lực lượng Công an và Hội NCT tiếp tục tập trung chỉ đạo, củng cố duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại cộng đồng dân cư có hiệu quả cao, phù hợp và sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại xã, phường, thôn bản.

Tổ chức Hội NCT các cấp phối hợp với Công an cùng cấp xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình: “NCT nhận giáo dục giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”; “CLB trợ giúp pháp luật”; “Dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”; “Tổ phòng chống COVID cộng đồng”; “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

5. Tổ chức Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm.

Lực lượng Công an phối hợp với Hội NCT các cấp tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao nhận thức và chất lượng hiệu quả hoạt động; tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ an ninh Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự. Tổ chức 1.260 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ chủ chốt cấp Hội tham gia. Hội NCT các cấp đã phối hợp tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy đạt hiệu quả thiết thực; chủ động phối hợp với MTTQ cùng cấp và lực lượng Công an trong việc hướng dẫn đưa nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào nội dung Hội nghị đại biểu Nhân dân và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm rất hiệu quả.

Lực lượng Công an Nhân dân và NCT đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ góp phần quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Những thành tích, kết quả đạt được trước hết thuộc về quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp quan trọng của các chiến sĩ Công an Nhân dân và NCT cả nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tạo ra vận hội mới và thời cơ mới phát triển của đất nước ta; nhưng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới đòi hỏi cả hệ thống chính trị, tổ chức xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân và sự tham gia tích cực của Hội NCT Việt Nam. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong các địa phương, cơ sở. Tôi xin nhấn mạnh 1 số vấn đề sau:

1. Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, dự báo năm 2038 có khoảng 22,3 triệu NCT (chiếm 20% dân số), cùng với tuổi thọ bình quân ngày càng cao; lực lượng NCT ngày càng nhiều hơn, đông hơn; Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, hội viên NCT cả nước hơn lúc nào hết cần tiếp tục khơi dậy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ và phát huy vị trí, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức Hội và NCT trong xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của NCT để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hội NCT chủ động phối hợp với Công an các cấp kịp thời tuyên truyền, vận động, hòa giải, giải quyết các vụ việc nảy sinh trong thôn, bản, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công tác phòng chống dịch bệnh… là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với NCT và Nhân dân. Đặc biệt, phải quan tâm, giúp đỡ, động viên lực lượng Công an Nhân dân tại các địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giao phó.

3. Đề nghị công an các cấp tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với NCT các địa phương về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia có hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình trong các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

4. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, theo dõi chỉ đạo, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội cùng với lực lượng Công an các cấp chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp đạt kết quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng CAND và NCT cả nước. Trung ương Hội NCT Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có quà gửi tặng gửi đến 139 đại biểu NCT tiêu biểu hôm nay; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Công an các địa phương, đơn vị và các thế hệ lãnh đạo NCT Việt Nam, các vị khách quý. Kính mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp để NCT cả nước phát huy truyền thống cùng với Công an các cấp, tiếp tục cống hiến đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị, xin kính chúc tất cả các đồng chí, quý vị đại biểu, toàn thể NCT và lực lượng Công an Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

                                                                                                                                                     Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình