09/12/2022 20:56

Phát huy truyền thống, uy tín, kinh nghiệm của NCT, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Giai đoạn 2016 - 2021, Hội NCT Việt Nam tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”; kí kết và triển khai Chương trình phối hợp số 105 ngày 8/4/2016 về “Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020”.

Chương trình nhằm phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm của NCT trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Gắn công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội NCT; tuyên truyền vận động hội viên, NCT và các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp số 318 giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an

Kết quả nổi bật

Năm 2020, Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để tiếp tục chỉ đạo, xây dựng phong trào trong giai đoạn 2021-2026. Năm 2022, Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2021, tiến tới Hội nghị toàn quốc theo Kế hoạch phối hợp số 318 ngày 8/7/2022 của Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an. Đến nay, các tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, giới thiệu, tôn vinh 130 đại biểu NCT tiêu biểu tham dự Hội nghị cấp Trung ương theo quy định.Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội

Thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp đã quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời đến cán bộ, hội viên, NCT. Kịp thời phát hiện sớm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, chủ động vận động thuyết phục có lí, có tình để Nhân dân tự giải quyết vừa giữ được tình làng, nghĩa xóm vừa ngăn chặn không để tình hình phức tạp tác động xấu đến an ninh trật tự.

Hiện cả nước có 656.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra Nhân dân, hòa giải cơ sở; trên 300.000 NCT tham gia các tổ an ninh Nhân dân, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở. NCT luôn gương mẫu và tuyên truyền vận động con cháu, gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một số NCT nhiều năm liền làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố đã cùng tập thể lãnh đạo khu dân cư liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, được UBND và Ủy ban MTTQ các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đây là những hạt nhân nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Lực lượng Công an và Hội NCT cơ sở đã phối hợp tuyên truyền vận động NCT trong gia đình vận động con, cháu tham gia xây dựng gia đình văn hóa, kí cam kết gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Xây dựng nội quy, quy ước về an ninh trật tự, lập hòm thư tố giác, tổ chức phát phiếu tố giác tội phạm đến chi hội, từng gia đình. Tổ chức cho hội viên NCT đăng kí cam kết gia đình NCT văn minh, an toàn, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xây dựng các Chi hội NCT gương mẫu giáo dục con cháu, gia đình và cộng đồng dân cư không mắc các tệ nạn xã hội.

Hội NCT cấp cơ sở sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phối hợp hiệu quả với MTTQ, các đoàn thể, chính quyền tuyên truyền; phát huy vai trò, uy tín của NCT trong cộng đồng dân cư, nhất là già làng, trưởng bản trong vận động, tuyên truyền con cháu và Nhân dân chấp hành tốt pháp luật.

Sau 5 năm triển khai, cả nước tổ chức 612.571 buổi tuyên truyền, họp dân để phổ biến về pháp luật và phòng chống tội phạm với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, NCT và Nhân dân. Hội NCT các cấp phối hợp tổ chức 1.260 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ Hội; tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội ở các địa phương nhằm giao lưu học hỏi, phổ biến kinh nghiệm, cách thức xây dựng, nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Với kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, xã hội, NCT đã phối hợp tổ chức hòa giải thành công 94.669 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, vận động 15.900 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng Công an 196.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị. Giới thiệu và tạo việc làm cho 10.213 người; giúp đỡ 89.010 người tái hòa nhập cộng đồng. Vận động hàng chục ngàn lượt quần chúng Nhân dân tham gia tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tại địa bàn phức tạp.UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021

Tổ chức Hội NCT các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” và các phong trào “Hội viên NCT gương mẫu”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Hộ gia đình NCT tiến bộ”, “Người tốt, việc tốt”, “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Phối hợp với Công an cùng cấp và các đoàn thể xây dựng và duy trì các mô hình: “NCT nhận giáo dục giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”, “CLB trợ giúp pháp luật”, “Dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ Nhân dân tự quản”, “Tộc họ tự quản”, “Xóm đoàn kết”, “Tổ phòng chống Covid cộng đồng”, “Xã, phường không tệ nạn ma túy”… Ở nhiều thôn xóm đã thành lập CLB phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, tổ nắm tin để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Các mô hình đường cây, hàng cây, thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh do Hội NCT thành lập, trong đó, NCT luôn gương mẫu, đi đầu là tấm gương, điểm sáng cho các thế hệ học tập. Thông qua các phong trào đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hội chủ động phối hợp với MTTQ cùng cấp và lực lượng Công an hướng dẫn đưa nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác bảo đảm an ninh trật tự vào các Hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm.

Những kết quả đạt được như trên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên NCT và quần chúng Nhân dân trong phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, giáo dục con cháu, dòng họ, cộng đồng chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành Công an trong công tác phòng chống tội phạm; vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội được đề cao, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Tỉnh Bắc Ninh khen thưởng NCT có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”; yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam về phát huy vai trò, vị thế, đóng góp của NCT trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ ANTQ, trong thời gian tới lực lượng Công an và Hội NCT các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, hội viên, NCT. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm”.


Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An

2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào bảo vệ ANTQ, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3. Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Vận động cán bộ, hội viên, NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu, tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham gia hòa giải các vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

4. Xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Xây dựng tổ chức Hội, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với Nhân dân. Hằng năm, phối hợp tổ chức tốt Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6), Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8), Ngày Quốc tế NCT (1/10), Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết đoàn dân tộc ở khu dân cư (18/11).

5. Làm tốt công tác trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội; định kì tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề để đánh giá kết quả đạt được, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và Hội NCT các cấp. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện xây dựng, ổn định phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương và cả nước.

                                                                                                                                    Nguyễn Thanh Bình

                                                                                      Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam