12/05/2023 14:05

Họp Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023

Sáng 11/5, Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018-2023 tiến hành phiên họp đầu tiên triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị. Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng, Trưởng ban tổ chức chủ trì phiên họp. Tham dự có lãnh đạo các Ban, Văn phòng, các thành viên Ban tổ chức.

 

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng chủ trì phiên họp

Thực hiện Quyết định số 113 ngày 3/4/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam và Kế hoạch số 118 ngày 3/4/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023, các tiểu ban đang tích cực triển khai công việc theo nhiệm vụ được phân công. Tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội làm văn bản báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị. Đồng thời triển khai các văn bản liên quan đến UBND và Hội NCT cấp tỉnh, thành phố; hướng dẫn các địa phương tổ chức Hội nghị ở các cấp, tạo không khí phấn khởi, phong trào thi đua sôi động ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về tình hình tổ chức hội nghị ở địa phương, cơ sở; công tác chuẩn bị ở từng ban, đơn vị, từng tiểu ban; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả trong từng công việc. Kiến nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức sớm quyết định thời gian, thành phần đại biểu, công tác thông tin tuyên truyền, đề xuất các mức khen thưởng, văn nghệ phục vụ Hội nghị; đồng thời theo dõi, đôn đốc tổ chức hội nghị ở các địa phương kịp thời, đúng tiến độ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội…

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng kết luận: Năm 2023, Hội triển khai rất nhiều việc lớn. Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát huy vai trò NCT trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống của các Hội nghị trước, Hội nghị lần này phải tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả, đánh giá tôn vinh đúng người đúng việc, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội và NCT. Đề nghị các tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công chi tiết từng bộ phận, từng thành viên.

Các thành viên được phân công theo dõi Cụm tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Hội NCT các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, lập danh sách đại biểu và báo cáo thành tích cá nhân xong trước ngày 30/7/2023, gửi báo cáo tổng kết về Trung ương Hội qua Ban Phát huy vai trò NCT; lựa chọn đại biểu tiêu biểu, xuất sắc dự hội nghị toàn quốc đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng. Việc lựa chọn thời gian tổ chức Hội nghị, số lượng và thành phần đại biểu, khen thưởng và quà tặng và một số nội dung liên quan, Ban tổ chức tiếp tục xin ý kiến Thường trực và Ban Chỉ đạo để tiếp tục chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng cũng đề nghị mỗi tập thể, cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo tiến độ; có khó khăn vướng mắc báo cáo để Thường trực kịp thời chỉ đạo, xử lí.

Thanh Hà