10/11/2022 09:21

Hội Người cao tuổi các địa phương chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội NCT các địa phương đang tích cực phối hợp với lực lượng Công an tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 về bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang khen thưởng NCT tiêu biểu tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Tỉnh Bắc Giang. Thực hiện chương trình phối hợp, Hội NCT và lực lượng Công an các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vận động NCT gương mẫu cùng Nhân dân thực hiện. Tích cực viết 26.210 tin, bài tuyên truyền lưu động và hệ thống loa truyền thanh để giáo dục, phổ biến pháp luật, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân nắm được, nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức 522 buổi tuyên truyền, tập huấn ở cấp huyện và cơ sở cho 26.472 lượt cán bộ, hội viên NCT về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Thông qua các cuộc họp, hội nghị, Hội NCT các cấp và Công an đã lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội viên NCT gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động con cháu, Nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt các các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức cho hội viên kí cam kết quản lí, giáo dục, vận động con, cháu, người thân trong gia đình, dòng họ không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua công tác tuyên truyền, NCT và Nhân dân đã cung cấp 4.192 tin có giá trị giúp lực lượng Công an xử lí có hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

 

Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội NCT tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Tỉnh Nghệ An. Tương Dương là huyện miền núi cao phía Tây tỉnh Nghệ An, với 17 đơn vị hành chính (1 thị trấn, 16 xã), trong đó 4 xã biên giới (Tam Quang, Tam Hợp, Nhôn Mai, Mai Sơn) với chiều dài đường biên giới trên 66,9km. Hội NCT có 6.455 hội viên, sinh hoạt tại 146 chi hội, 17 Hội NCT cơ sở xã, thị trấn; trong đó 19 hội viên trên 100 tuổi.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an, Hội NCT huyện Tương Dương và Công an huyện tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở, gắn với việc thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Từ khi triển khai Đề án, đã xây dựng được 8 mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 4 xã biên giới với sự tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của các hội viên NCT. NCT trực tiếp tham gia 89 tổ tự quản về an ninh trật tự, 8 tổ hòa giải, 193 tổ liên gia, 209 hội viên tham gia các ban chỉ đạo về phòng chống ma túy... góp phần quan trọng hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân, giữ gìn trật tự trị an trong các khu dân cư, khu vực biên giới.

Công tác phối hợp chỉ đạo trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy được chú trọng. Hội NCT huyện tích cực phối hợp với Công an huyện cung cấp thông tin, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục những đối tượng nghiện. Qua đó, đã cung cấp cho lực lượng Công an các cấp hơn 15 nguồn tin có giá trị đối với công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy, 5 đơn tố giác tội phạm liên quan đến ma túy; thường xuyên gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục đối với 5 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng tại các xã biên giới.

Ghi nhận những kết quả và đóng góp quan trọng của NCT, tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 4 tập thể, 6 cá nhân NCT có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn 2016-2021.

Nguồn: Thanh Hà/ Tạp chí Ngày mới Online