09/01/2023 15:10

Văn bản số 501/HNCT-PH ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ VI giai đoạn 2018 – 2023

Văn bản số 501/HNCT-PH ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ TRung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ VI giai đoạn 2018 – 2023

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội