17/11/2022 18:31

Văn bản số 499/HD-HNCT ngày 10/11/2022 của Ban Chấp hành TW Hội NCT Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Phong trào Tuổi cao – Gương sáng” trong các cấp Hội NCT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026

Văn bản số 499/HD-HNCT ngày 10/11/2022 của Ban Chấp hành TW Hội NCT Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Phong trào Tuổi cao – Gương sáng” trong các cấp Hội NCT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội