04/11/2022 12:46

Văn bản số 485/CV-HNCT, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội NCT Việt Nam

Ngày 02/11/2022, BanThường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 485/CV-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh/thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội NCT Việt Nam.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội