27/10/2022 09:38

Văn bản số 472/CV-HNCT, ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tiếp nhận quà Tết của Quỹ Thiện Tâm

Ngày 27/10/2022, BanThường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số Văn bản số 472/CV-HNCTvề việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn côngtác tiếp nhận quà Tết của Quỹ Thiện Tâm.

Xem và tải nội dung vănbản tại đây.