02/03/2023 15:46

Văn bản số 45/HD-HNCT ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về Hướng dẫn nội dung, tiêu chí thi đua và công tác khen thưởng năm 2023

Văn bản số 45/HD-HNCT ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về Hướng dẫn nội dung, tiêu chí thi đua và công tác khen thưởng năm 2023.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội