22/02/2023 09:15

Văn bản số 39/HNCT-ĐN ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc thực hiện Đề án 1336

Văn bản số 39/HNCT-ĐNngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/ Hội NCT cáctỉnh, thành phố  về việc thực hiện Đề án1336. Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội