05/10/2022 10:15

Văn bản số 25/QGPCTT-HNCT, ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về  phòng, chống thiên tai - Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Văn bản số số 25/QGPCTT-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội