05/10/2022 10:28

Văn bản số 221/BTV-HNCT, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam

Ngày 06/5/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 221/BTV-HNCT về việc tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2022).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây (Đính kèm Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam tại đây.

Tải nội dung Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam (file word) tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội