05/10/2022 10:20

Văn bản số 219/BTV-HNCT, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc nhận tài liệu Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 219/BTV-HNCT gửi Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc  về việc nhận tài liệu Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.