06/01/2023 15:06

Văn bản số 02/CV-HNCT/BCS ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc Chăm lo người cao tuổi dịp Tết Quỹ Mão

Văn bản số 02/CV-HNCT/BCS ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc Chăm lo người cao tuổi dịp Tết Quỹ Mão.
Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.